Käyttövesiputkien uusiminen alan huippuosaajalta

Teetä käyttövesiputkien uusiminen alan huippuosaajalla. Kotietu on kartoittanut urakoitsijat puolestasi, joten kauttamme saat yhteyden alueesi rautaisimpaan ammattilaiseen.

Tavoita alueesi pätevin tekijä

Kotietu-palvelun kautta tavoitat nopeasti alueesi ammattitaitoisimman urakoitsijan. Rakennusalan toimijoita on valtava määrä, eikä iso osa yrityksistä panosta markkinointiin, joten hyvän tekijän löytäminen ei ole aivan itsestään selvää. Olemme tehneet kartoitustyön puolestasi, jotta käyttövesiputkien uusiminen toteutetaan varmasti parhaan mahdollisen tekijän toimesta.

Täytä oheisen painikkeen takaa löytyvä tarjouspyyntölomake, niin välitämme tarjouspyyntösi yhteistyökumppanillemme. Ota tämän jälkeen rennosti ja jää odottamaan yhteydenottoa. Tarjouspyyntö on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Käyttövesiputkien uusiminen erilaisissa kohteissa

Putkien uusiminen on ajankohtaista yleensä viimeistään 40-60 vuotta edellisten putkien uusimisesta. Putkien kestävyyteen vaikuttaa muun muassa putken materiaali, veden laatu ja asennustekniikka. Muuttujia on niin paljon, että ajoittain putkien uusiminen voi tulla eteen jo huomattavasti aiemminkin.

Käyttövesiputkien kunnon heikentymisestä kertovat muun muassa seuraavat merkit:

– vuotojen lisääntyminen
– vedenkulutuksen lisääntyminen
– vedenpaineen lasku
– ruosteinen vesi
– putkien pinnoilla näkyvät kosteusvauriot
– huonokuntoiset liitoskohdat

Käyttövesiputkille kannattaa teettää kuntotutkimus viimeistään silloin, kun kiinteistössä ilmenee putkistovuotoja. Näin putkiston kunto saadaan selville mm. koepalojen ja muiden tutkimuslaitteiden keräämien tulosten avulla. Tilannekuvan selkiydyttyä on helpompi tehdä päätös putkisaneerauksen aloittamisesta.

Putkiremonteissa on isoja eroja saneerauskohteesta riippuen. Taloyhtiö on sekä omistukseltaan että tekniikaltaan monimutkaisempi, joten taloyhtiön käyttövesiputkiremontti on pidempi ja kalliimpi operaatio. Omakotitalo taas on kohtuu simppeli kohde, jonka remontti on usein ohi jo muutamassa päivässä.

Käyttövesiputkien uusiminen taloyhtiössä

Hankesuunnitelma on taloyhtiön putkisaneerauksessa ensimmäinen vaihe – sen jälkeen, kun putkiston kuntoarvion perusteella on saatu selville saneeraustarve. Hankesuunnitelmassa suunnitellaan koko remontti alustavasti läpi: hankkeen toteutusmenetelmä, aikataulu, kustannukset, riskit jne. Suunnitelman laatimiseksi taloyhtiössä teetetään tarkempia selvityksiä ja tutkimuksia, joiden avulla suunnitelmaa saadaan tarkennettua. Hankesuunnitelmavaiheessa sitoudutaan jo tulevaisuuden kustannuksiin, joten on tärkeää, että suunnittelija on mahdollisimman pätevä – tämä maksaa itsensä takaisin onnistuneena korjaushankkeena.

Hankesuunnitelman valmistuttua siirrytään suunnitteluvaiheeseen. Tässä vaiheessa valitaan suunnittelijat, jotka laativat korjaushankkeelle tarkemmat toteutussuunnitelmat. Lisäksi valitaan valvojat ja turvallisuuskoordinaattori. Suunnitteluvaiheessa keskitytään teknisten suunnitelmien ohella myös urakan toteuttajien valintaan. Valinnassa ja sopimusneuvotteluissa kannattaa hyödyntää ammattilaisten näkemyksiä, sillä tässä vaiheessa sovitaan jo urakan tarkemmista ehdoista, kuten urakkamuodosta, hinnoitteluun liittyvistä periaatteista sekä vastuista ja velvollisuuksista.

Urakoitsijan valinnan ja suunnitelmien valmistumisen jälkeen voidaan edetä toteutusvaiheeseen. Taloyhtiössä tämä kestää yleensä 6-12 viikkoa. Toteutusvaiheessa tärkeään rooliin nousee onnistunut viestintä ja valvonta – suunnittelu on jo luonut raamit remontille, joten nyt remontti pitää vain toteuttaa mahdollisimman laadukkaasti.

Viimeisenä vaiheena putkiremontissa on loppukatselmus, jossa rakennusvalvontaviranomaisen läsnäollessa varmistetaan, että urakka on toteutettu asianmukaisesti. Tämän jälkeen remontille alkaa juosta kahden vuoden takuuaika, jonka aikana löydetyt viat kuuluvat urakoitsijan vastuulle. Loppuvaiheessa pidetään vielä viimeinen katselmus, jonka jälkeen remontti on lopullisesti ohi.

Käyttövesiputkien uusiminen omakotitalossa

Putkisaneeraus on omakotitalossa selkeästi helpompi toteuttaa. Taloyhtiössä putkisaneeraus vie valmisteluineen ja suunnitteluineen usein parikin vuotta, mutta omakotitalossa projekti on paljon suoraviivaisempi.

Urakoitsija suorittaa kohteessa katselmuksen, jonka perusteella päätetään mm. korjaushankkeen laajuus, uusien putkien reitit ja vanhan putkiston purkutarve. Uudet käyttövesiputket vedetään usein pintavetoina, jonka ansiosta rakenteita ei tarvitse ainakaan laajamittaisesti purkaa, vaan vanhat putket voidaan tulpata ja jättää vanhoille paikoilleen. Helpomman toteutuksen ansiosta putkiremontti on normaalisti ohi jo muutamassa päivässä. Nopeasta toteutuksesta johtuen putkiremontti on hintansa puolesta selkeästi halvempi omakotitalossa kuin taloyhtiössä.

Mikä vaikuttaa remontin kustannuksiin?

Yksi mittava kustannuksia nostava tekijä on rakenteiden purkaminen, jos putket vedetään rakenteiden sisältä vanhoja reittejä pitkin. Varsinkin omakotitaloissa putket vedetään usein pintavetoina, joka alentaa remontin kustannuksia.

Käyttövesiputkiremontin yhteydessä suoritetaan samalla kertaa usein myös muita rästissä olevia remontteja. Yleisiä remonttikohteita ovat keittiöt, kylpyhuoneet, viemärit sekä sähkö-, antenni- ja tietoliikennejärjestelmät. Lisäremontit nostavat hintaa, mutta pitkässä juoksussa tämä tulee usein halvemmaksi – ja vähintäänkin helpommaksi – kun ne suorittaa kerralla alta pois.

PK-seudulla putkiremontit ovat selkeästi muuta Suomea kalliimpia. Tähän vaikuttaa osaltaan remonttiyhtiöiden hinnoittelu, mutta myös asuntojen koolla on iso vaikutus: Helsingissä asunnot ovat keskimäärin muuta Suomea pienempiä, joten urakan kustannukset jakaantuvat pienemmille neliömäärille. Tästä johtuen neliöhintaan perustuvat vertailut näyttävät Helsingin osalta putkiremonteille räikeästi kalliimpaa hintaa.

Vanhemmista rakennuksista saattaa löytyä asbestia, joka nostaa remontin hintaa. Tämä johtuu siitä, että asbestin purkaminen on tarkkojen varotoimien vuoksi hitaampaa.

Laadukkaasti toteutetulla suunnittelulla voidaan alentaa kokonaiskustannuksia, sillä suunnitteluvaiheessa sitoudutaan valtaosaan remontin kustannuksista. Suunnittelun osuus kokonaiskustannuksista on hyvin pieni, joten tekijää etsiessä kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti ammattitaitoon.

Käyttövesiputkiremontin kallein vaihe on urakointi eli käytännön toteutus. Hinnan lisäksi valinnassa kannattaa painottaa osaamista ja aiempia referenssejä. Myös yrityksen kannattavuuden huomioiminen on tärkeää, sillä konkurssiin mennyt rakennusyhtiö ei korvaa mahdollisesti remontin jälkeen löytyviä rakennusvirheitä.

Urakkamuodolla on vaikutusta varsinkin taloyhtiöiden kohdalla, koska remontit ovat sen verran laajempia. Kustannusten alentamiseen kannustavilla urakkamuodoilla voi olla vaikutusta urakan hintalappuun. Tästä on hyvänä esimerkkinä erittäin mittava rakennushanke – Tampereen rantatunneli – joka valmistui allianssimuotoisen urakan ansiosta etuajassa ja budjetoitua halvemmalla.

Asioita joihin kiinnittää huomiota ennen remonttia

Usein kysytyt kysymykset

Käyttövesiputkien uusiminen kerrostalo kesto on tavanomaisesti noin 6-12 viikkoa.

Välitämme tarjouspyyntösi yhteistyökumppanillemme, minkä jälkeen saat tarjouksen remontin toteutuksesta. Hyväksymme kumppaneiksemme ainoastaan hyvämaineisia ja luotettavia yrityksiä, joten palvelumme on loistava väylä ammattitaitoisen tekijän tavoittamiseen. Tarjouspyynnön lähettäminen ei sido sinua mihinkään. Mikäli sopivaa tekijää ei löydy, voit vain hylätä saamasi tarjouksen.

Putkiremontti tulee eteen yleensä 30-50 vuoden välein. Putkien kuntoa kannattaa kuitenkin alkaa seuraamaan jo paljon aiemmin, sillä vuotoja saattaa esiintyä jo 20-30 vuoden jälkeen. Putkien käyttöaikaan vaikuttaa niin moni seikka, että yhtä selkeää vastausta tähän ei ole.