Putkiremontti alan huippuosaajalta

Hanki putkiremontti alan huippuosaajan toteuttamana. Kotietu on kartoittanut urakoitsijat puolestasi, joten kauttamme saat yhteyden alueesi rautaisimpaan ammattilaiseen.

Tavoita alueesi pätevin tekijä

Kotietu-palvelun kautta tavoitat nopeasti alueesi ammattitaitoisimman urakoitsijan. Rakennusalan toimijoita on valtava määrä, eikä iso osa yrityksistä panosta markkinointiin, joten hyvän tekijän löytäminen ei ole aivan itsestään selvää. Olemme tehneet kartoitustyön puolestasi, jotta putkiremonttisi toteutetaan varmasti parhaan mahdollisen tekijän toimesta.

Täytä oheisen painikkeen takaa löytyvä tarjouspyyntölomake, niin välitämme tarjouspyyntösi yhteistyökumppanillemme. Ota tämän jälkeen rennosti ja jää odottamaan yhteydenottoa. Tarjouspyyntö on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Putkiremontin vaiheet

Putkiremontti on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen kunnostuksen tai uusimisen. Usein putkiremontin yhteydessä on viisasta teettää samanaikaisesti myös muita tarpeellisia remontteja. Näitä voivat olla esimerkiksi märkätilojen (kylpyhuone/wc), sähköjärjestelmien, tietoliikenne- ja antennijärjestelmien sekä ilmanvaihdon uusiminen.

Putkiston käyttöikä on keskimäärin 30-50 vuotta, mutta yksittäisten kohteiden elinkaarissa saattaa olla isojakin eroja suuntaan tai toiseen. Usein putkiremontti aloitetaan liian myöhään eli vasta silloin, kun ongelmia alkaa jo ilmaantua. Vuotojen tilapäinen korjaaminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, jonka lisäksi kiireellä läpiviety remontti saattaa heikentää toteutuksen laatua. Korjaukset on kuitenkin pakko aloittaa mahdollisimman pikaisesti, sillä vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet korjausten laiminlyönnistä. Tästä syystä putkiremonttiin on kannattavaa valmistautua jo ennen ongelmien ilmaantumista. Kuntoarvion teettämällä voidaan nähdä jo etukäteen, että missä kunnossa putkistot ovat – ja koska remontti olisi ajankohtainen.

1. Valmistelu

Valmistelu lähtee liikkeelle joko asukkaiden havaitsemista vuodoista tai putkistolle teetetyn kuntoarvion perusteella. Korjaustarpeen havaitsemisen jälkeen putkistolle kannattaa teettää laajempi kuntotutkimus, jossa putkiston korjaustarpeet selvitetään yksityiskohtaisemmin. Kuntotutkimuksen tulosten perusteella tehdään lopullinen päätös putkiremontista.

Remontin tarkempi suunnittelu aloitetaan hankesuunnitelmalla, joka on alustava suunnitelma koko putkiremontista. Yksi suurimmista tässä vaiheessa tehtävistä päätöksistä on remonttimenetelmän valinta: uusitaanko putket kokonaan tai tehdäänkö niihin pinnoitus tai sujutus? Putkien uusiminen on pitkäkestoisin vaihtoehto, mutta myös vaihtoehtoiset menetelmät ovat tilanteesta riippuen hyviä vaihtoehtoja.

2. Suunnittelu

Remontin suunnittelu toteutetaan hankesuunnitelman perusteella. Suunnitteluvaiheessa remontille tehdään tarkemmat suunnitelmat sekä toteutuksen että aikataulujen osalta ja valitaan remontin tekijät. Suunnitelmista vastaa kokonaisuudessaan pääsuunnittelija, mutta remontin laajuudesta riippuen tarvitaan myös mm. sähkösuunnittelijaa, LVI-suunnittelijaa ja muita vastaavia pienemmästä osakokonaisuudesta vastaavia asiantuntijoita. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että näistä suunnitelmista muodostuu oikeanlainen kokonaisuus.

Tekijöitä valitessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota urakkasopimusten sisältöön. Tässä kannattaa hyödyntää asiantuntijoiden näkemyksiä, jotta kaikki tarvittavat seikat on varmasti huomioitu, eikä yllätyksiä tule esimerkiksi lisätöiden hinnoitteluiden tai takuuajan suhteen. Ennen remontin aloittamista on syytä huomioida myös se, että remontti vaatii usein rakennusluvan. Asiantunteva projektipäällikkö toimii apuna tällaisissa sopimuksiin ja lupa-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

3. Toteutus

Putkiremontti onnistuu sitä sujuvammin, mitä paremmin valmisteluun ja suunnitteluun on kiinnitetty huomiota. Taloyhtiön putkiremontti kestää yleensä 6-12 viikkoa, rivitaloissa 3-4 viikkoa ja omakotitaloissa muutamia päiviä. Remontti hankaloittaa varsinkin kerrostaloissa sen verran normaalia elämää, että mahdollisuuksien mukaan kannattaa pyrkiä majoittumaan remontin ajan jossain muualla. Remontin jälkeen on mukava palata uusittuun kotiin – varsinkin, jos samalla on uusittu esimerkiksi kylpyhuoneen pinnat.

4. Seuranta

Remontin jälkeen varmistutaan siitä, että kaikki on tehty niin kuin on pitänyt. Ensimmäisenä toimenpiteenä taloyhtiön edustajat tai kiinteistön omistajat pitävät urakoitsijan kanssa vastaanottotarkastuksen. Jatkossa mahdollisista virheistä on tehtävä listaa ja niistä on raportoitava eteenpäin. Remontin takuuaika on usein kaksi vuotta, mutta niiden ilmoittamisessa ei kannata viivytellä. Takuuajan umpeutuessa pidetään vielä toinen tarkastus, jonka jälkeen putkiremontti on virallisesti ohi – nyt voit vain nauttia asumisesta.

Remontin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä

Perinteisellä menetelmällä toteutetut remontit maksoivat pääkaupunkiseudulla vuonna 2017 keskimäärin 830 euroa per vastikeneliö, kun taas uusilla menetelmillä kustannukset olivat noin 650€ per vastikeneliö. Perinteinen menetelmä oli näin ollen lähes 30% kalliimpi.

Putkiremontin yhteydessä saatetaan tehdä muitakin remontteja, kuten kylpyhuone- sekä sähköremontteja. Nämä vaikuttavat luonnollisesti remontin kustannuksiin.

Pääkaupunkiseudulla remontit ovat reilusti kalliimpia – ero muun Suomen välillä on noin 300 euroa per vastikeneliö. Ero selittyy suureksi osaksi huoneistokokojen erolla: pääkaupunkiseudulla on enemmän pieniä huoneistoja, jonka vuoksi remontin kustannukset jakautuvat PK-seudulla pienemmälle huoneistoalalle (samankokoisen kylpyhuoneen remontointi maksaa saman verran).

Tietyt urakkamuodot, kuten projektinjohto- ja allianssiurakat, kannustavat urakoitsijoita kustannusten alentamiseen, jonka ansiosta myös urakkamuodolla on vaikutuksia remontin hintalappuun. Selkeästä hinnoittelusta johtuen käytetyin urakkamuoto on kokonaisurakka, vaikka siltä puuttuukin kyseinen kannustinvaikutus.

Mitä vanhempi rakennus, sitä todennäköisemmin rakenteista löytyy jotain ikäviä yllätyksiä. Esimerkiksi asbestin löytyminen nostaa kustannuksia, sillä terveydelle haitallisten vaikutusten vuoksi sen purkaminen on hitaampaa ja vaivalloisempaa.

Rakennuksen tyypillä on iso vaikutus putkiremontin hintaan. Kerrostalo, rivitalo ja omakotitalo ovat kaikki omanlaisiaan kohteita. Omakotitalon putkiremontti jää keskimäärin reilusti alle 10 000 euron, joten se on selkeästi esimerkiksi kerrostalokohdetta halvempi.

Varmista onnistunut putkiremontti

Usein kysytyt kysymykset

Takuuaika on normaalisti kaksi vuotta. Tästä voi kuitenkin olla poikkeuksia, joten muista varmistaa se vielä sopimusta tehdessäsi. Selkeästä huolimattomuudesta, laiminlyönneistä ja rakennusvirheistä johtuvien piilevien virheiden vastuuaika on pitempi, mutta näissä tapauksissa saattaa osapuolien välisistä vastuukysymyksistä nousta helposti riitaa, joten takuuaika kannattaa käyttää hyödyksi tekemällä kunnolliset tarkastukset.

Putkiremontteja toteutetaan yleisesti kolmella erilaisella menetelmällä.

Perinteinen menetelmä

Perinteisessä menetelmässä putket uusitaan kokonaan, joka tarkoittaa mittavia purkutöitä. Perinteinen menetelmä on luonnollisesti pitkäkestoisin – putkien arvioitu käyttöikä on noin 50 vuotta. Tämä on myös Suomessa käytetyin menetelmä putkiremonttien toteutuksissa.

Pinnoitus

Pinnoituksessa putkien sisälle ruiskutetaan epoksipinnoitetta, joka suojaa putkien pinnat heti kuivuttuaan. Pinnoittamalla korjattujen putkistojen arvioitu käyttöikä on 10-25 vuotta.

Sujutus

Sujutuksen etuja ovat helpompi ja nopeampi toteutus. Rakenteita ei tarvitse rikkoa, joka sujuvoittaa remontin etenemistä. Sujuttamalla korjattujen putkistojen arvioitu käyttöikä on 25-50 vuotta.

Kodissa on yleensä mahdollista asua, mutta asumisviihtyvyys laskee remontin aikana varsinkin kerrostaloissa merkittävästi, sillä remontista aiheutuu mm. melu- ja siisteyshaittoja. Putkiremontin aikana suihkussa ja vessassa käynti ei ole mahdollista, joten remontin ajaksi on hankittava vaihtoehtoinen peseytymispaikka. Taloyhtiöt järjestävät usein yleisen peseytymistilan taloyhtiön tiloihin, mutta mikäli tällaista ei ole tarjolla, niin tila kannattaa järjestää esimerkiksi läheisten tai esimerkiksi paikallisen uimahallin tai kuntosalin kautta. Remontti kestää pisimmillään useamman kuukauden, joten peseytymispaikan olisi hyvä olla mahdollisimman helposti saatavilla.

Tilapäisen majoituspaikan hankinta on suositeltava vaihtoehto, jos tämä vain on mahdollista. Kukaan ei varmasti mielellään asu remonttityömaalla, kun ovesta lappaa rakentajia, melua kuuluu milloin mistäkin ja asunnon suojaus putkiremontin aikana aiheuttaa jatkuvaa huolta. Varsinkin vuorotyötä tekevien arjesta remontti tekee käytännössä mahdotonta, sillä työt tehdään pääsääntöisesti arkisin 7-17 välillä.

Putkiremontti kerrostalossa kestää keskimäärin 6-12 viikkoa ja rivitalossa perinteinen putkiremontti kesto on noin 3-4 viikkoa. Omakotitalon putkiremontti taas kestää tavallisesti vain muutaman päivän. Remontin kestoon vaikuttaa moni tekijä, joten yksittäisissä remonteissa saattaa olla suuriakin heittoja suuntaan tai toiseen.