Linjasaneerauksen hinta – Kysy tarjous huippuosaajalta

Kysy linjasaneerauksen hinta alan huippuosaajalta. Kotietu on kartoittanut urakoitsijat puolestasi, joten kauttamme saat yhteyden alueesi rautaisimpaan ammattilaiseen.

Tavoita alueesi pätevin tekijä

Kotietu-palvelun kautta tavoitat nopeasti alueesi ammattitaitoisimman urakoitsijan. Rakennusalan toimijoita on valtava määrä, eikä iso osa yrityksistä panosta markkinointiin, joten hyvän tekijän löytäminen ei ole aivan itsestään selvää. Olemme tehneet kartoitustyön puolestasi, jotta linjasaneeraus toteutetaan varmasti parhaan mahdollisen tekijän toimesta.

Täytä oheisen painikkeen takaa löytyvä tarjouspyyntölomake, niin välitämme tarjouspyyntösi yhteistyökumppanillemme. Ota tämän jälkeen rennosti ja jää odottamaan yhteydenottoa. Tarjouspyyntö on maksuton eikä sido sinua mihinkään.

Saneerauksen hintaan vaikuttaa erityisesti toteutusmenetelmä

Isännöintiliiton teettämän putkiremonttibarometrin mukaan linjasaneerauksen hinta oli vuonna 2019 elementtikerrostalossa perinteisellä menetelmällä toteutettuna 740 euroa per vastikeneliö. Kerrostaloissa, joita ei ole rakennettu elementeistä, hinta on selkeästi korkeampi: vastikeneliötä kohden hintaa tulee 882,5 euroa.

Perinteinen menetelmä tarkoittaa putkiston täydellistä uusimista. Tilanteesta riippuen rakennuksen kaikki käyttövesi- ja viemäriputket siis vaihdetaan, joka tarkoittaa myös mittavia purkutöitä. Putkistot on piilotettu rakennuksen sisälle, jonka vuoksi rakenteita joudutaan purkamaan, jotta näihin putkiin päästään käsiksi. Purkutyöt nostavatkin remontin hintaa selkeästi, sillä tämä on hidasta ja vaivalloista, jonka vuoksi vaihe syö paljon työtunteja. Purkutöiden hintalappua nostaa entisestään, jos rakennuksesta löytyy asbestia. Asbesti on terveydelle haitallista, joten rakennusmiesten on suojauduttava purkutöiden aikana tarkoin: tämä hidastaa väkisin purkutöiden suorittamista. Asbestia on käytetty varsinkin vanhemmissa rakennuksissa, jotka nyt ovat linjasaneerausten kohteina.

Putkiremontti voidaan toteuttaa myös nykyaikaisilla menetelmillä, joka laskee linjasaneerauksen hintaa merkittävästi. Samaisen putkiremonttibarometrin mukaan nykyaikaisilla menetelmillä toteutettu saneeraus maksoi vain 290 euroa vastikeneliötä kohden – säästöä syntyy näin ollen noin 60% perinteiseen menetelmään nähden! Remontin teettäjän on syytä huomioida hintalapun lisäksi kuitenkin myös muut seikat. Nykyaikaisella menetelmällä toteutettujen linjasaneerausten käyttöikä on lyhyempi, joka tarkoittaa useammin tapahtuvia remontteja. Nykyaikaiset menetelmät eivät myöskään sovellu kaikkiin kohteisiin, sillä vanhalta putkistolta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia, jotta ne voidaan joko pinnoittaa tai sujuttaa. Vakuutusyhtiöt myös suhtautuvat asiaan vaihtelevasti: esimerkiksi pinnoitetut putkistot eivät välttämättä nauti samanlaista vakuutusturvaa kuin kokonaan uusitut putkistot. Asia on aina syytä tarkistaa taloyhtiön vakuutusyhtiöstä.

Linjasaneerauksen yhteydessä teetetään yleensä myös muita saneerauksia. Putkiremonttibarometrin mukaan viisi suosituinta korjausta olivat:

1. Tietoliikennekaapelointi / antennijärjestelmä

2. Sähköjärjestelmät

3. Talosaunat

4. Pesutuvat

5. Kellari- ja varastotilat

Lisäremontit nostavat linjasaneeraus hintaa, mutta pitkässä juoksussa tämä on usein se järkevin vaihtoehto, sillä näin saneerausvelkaa voidaan lyhentää samalla kertaa, kun taloyhtiöstä muutenkin muodostuu remonttityömaa. Varsinkin taloyhtiön asukkaille tässä on loistava keino esimerkiksi kylpyhuoneremontin tai keittiöremontin teettämiseen, koska putkiremontti tuo mukanaan runsaasti pölyä, likaa, rakennusjätettä, melua ja ramppaavia rakennusliikkeen työntekijöitä, jonka vuoksi asunnosta on suositeltavaa siirtyä remonttitöiden ajaksi tilapäismajoitukseen. Näin remontit saataisiin tehtyä samalla häiriöllä alta pois.

Linjasaneerauksen kustannuksiin lukittaudutaan hyvin pitkälti jo suunnitteluvaiheessa. Suunnittelu on kustannuksiltaan vain pieni osa kokonaishintaa, joten kannattaa pohtia, että haluaako tässä kohtaa tingata hintaa liian alhaiseksi. Pätevät suunnitelijat osaavat suunnitella toimivan ja kustannuksiltaan järkevimmän ratkaisun. Toteutusvaiheessa nämä suunnitelmat viedään käytäntöön, joten tässä vaiheessa ei juurikaan voida enää vaikuttaa kustannuksiin.

Toteutusvaihe on mittavista purku- ja asennustöistä johtuen luonnollisesti kallein vaihe. Toteutusvaiheessa korostuu etenkin asiantunteva valvonta, sillä epäkohtiin on puututtava välittömästi, jotta saneerauskohteesta ei paljastu myöhemmin rakennusvirheitä. Rakennusvirheet tulevat aina kalliiksi – varsinkin, jos niistä joudutaan taistelemaan oikeudessa asti.

Linjasaneeraus hinta – Miten urakkamuoto vaikuttaa kustannuksiin?

Urakkamuoto on aiheuttanut paljon keskustelua viime aikoina. Joidenkin mukaan esimerkiksi allianssiurakalla voidaan saavuttaa mittavia säästöjä, kun taas toisten mukaan se ei sovellu lainkaan pienempiin linjasaneerausten kaltaisiin korjaushankkeisiin. Alla on käsitelty yleisimpiä korjaushankkeissa käytettyjä urakkamuotoja.

Kokonaisurakka on suosituin urakkamuoto – tätä käytetään valtaosassa kaikista putkiremonteista. Suosion syynä on varmastikin sen helppous ja selkeys: taloyhtiön tarvitsee tehdä vain yksi sopimus urakoitsijan kanssa ja tälle sopimukselle on olemassa yleisesti sovellettavat sopimusehdot. Urakoitsija saadaan vasta toteutusvaiheessa hankkeeseen mukaan, joten näin toteutettuna ei päästä hyödyntämään urakoitsijan osaamista ja näkemyksiä suunnitteluvaiheessa. Kokonaisurakassa ei ole myöskään kannustinvaikutuksia, jotka kannustaisivat urakoitsijaa pitämään kustannuksia mahdollisimman alhaisina, vaan kaikilla osapuolilla on insentiivi ajaa vain omaa taloudellista etuaan.

Allianssimalli on ollut paljon esillä onnistuneiden rakentamishankkeiden vuoksi. Tunnetuimpia lienee Tampereen rantatunnelin rakentaminen, jossa urakkamuodon ansiosta sekä alitettiin budjetti että saatiin se valmiiksi aikataulua edellä. Myös linjasaneeraushankkeissa tällä urakkamuodolla on saatu onnistumisia aikaan. Allianssimallin toiminta perustuu siihen, että kaikki korjaushankkeeseen osallistuvat (taloyhtiö, urakoitsijat, suunnittelijat) pyrkivät yhteiseen tavoitteeseen ja tavoitehintaan. Vastuut ja taloudelliset kannustimet jakaantuvat kaikkien osallisten kesken, joten näin vältytään ristiriidoilta ja oman edun ajamiselta. Kaikki osalliset ovat myös urakassa mukana heti alusta alkaen, jolloin kaikkien näkemystä päästään hyödyntämään.

Kokonaisvastuurakentaminen on selkein urakkamuoto: tämä tarkoittaa käytännössä avaimet käteen -remonttia, jossa urakoitsija vastaa myös suunnittelusta. Kokonaisvastuurakentamisen hyötynä voidaan pitää sitä, että toteutuksesta saattaa tulla jouhevampaa ja halvempaa, kun urakoitsija voi valita itse menetelmät, joilla linjasaneeraus kannattaa toteuttaa. Taloyhtiön kannalta negatiivinen seikka on saneerauksen toteutukseen liittyvän päätäntävallan pieneneminen. Allianssimallista poiketen kokonaisvastuurakentamisessa ei puhalleta samalla tavalla yhteen hiileen, joka nostaa osapuolten välistä vastakkainasettelua.

Hyvän korjaushankkeen tukipilarit

Usein kysytyt kysymykset

Kerrostalon putkiremontti on syytä tehdä siinä vaiheessa kun vanhalla putkistolla on ikää 30-50 vuotta, tai mikäli kiinteistössä on sattunut vesivahinko. Putkiremontti rivitaloon tehdään saman periaatteen mukaan.

Saneerauksia tehdään yleisesti kolmella erilaisella menetelmällä.

Perinteinen menetelmä

Perinteistä menetelmää käytetään Suomessa eniten. Se toteutetaan vaihtamalla vanhat putket kokonaan uusiin. Putkien korvaaminen tarkoittaa mittavia purkutöitä, joten perinteinen menetelmä on myös kallein toteutusmenetelmä.

Pinnoitus

Pinnoituksessa putkien sisälle ruiskutetaan epoksipinnoitetta, joka suojaa putkien pinnat heti kuivuttuaan. Pinnoittamalla korjattujen putkistojen arvioitu käyttöikä on 10-25 vuotta.

Sujutus

Sujutuksessa putken käyttöikää nostetaan asentamalla sen sisälle sujutussukka. Sujutustekniikka on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt kehittyä merkittävästi. Nykyisin se soveltuu yhä moninaisimpiin kohteisiin ja kyseisellä tekniikalla korjattujen putkistojen arvioitu käyttöikä on jopa 25-50 vuotta.

Linjasaneeraus hinta oli vuonna 2019 elementtikerrostalolle 740 euroa per vastikeneliö. Luhti- ja rivitalon putkiremontin hinta oli noin 10 % alhaisempi, kun taas muusta kuin elementeistä valmistetulle kerrostalolle hinta oli lähes 20 % korkeampi.