Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (“Ehdot”) ohjaavat Kotiedun (“Kotietu” tai “Me”) ylläpitämää urakoiden kilpailutuspalvelua sekä Kotietu.fi verkkosivua.

1. Yleistä

Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä Kotietu-palvelua sinä (”sinä” tai “käyttäjä” tai ”asiakas”) hyväksyt nämä käyttöehdot.

Kotietu on itsenäinen remonttien ja muiden vastaavien kodin kunnostamiseen liittyvien urakoiden kilpailuttamiseen erikoistunut palvelu. Kotietu toimii ainoastaan välikätenä sinun ja rakennusalan yhtiöiden (”yhteistyökumppani”) välillä, eikä se itse laadi tarjouksia, tai osallistu sopimusten laatimiseen tai urakan toteuttamiseen. Kotietu siis ainoastaan välittää tarjouspyyntöjä itse valitsemilleen yhteistyökumppaneille.

2. Palvelun käyttäminen

Käyttämällä palvelua valtuutat Kotiedun välittämään tarjouspyyntösi kanssamme yhteistyössä toimiville rakennusalan yhtiöille. Annat kaikille yhteistyökumppaneillemme luvan olla sinuun yhteydessä sähköpostitse ja puhelimitse. Palvelumme käyttäminen edellyttää asiakkaalta vähintään 18 vuoden ikää. Palvelun käyttäminen on maksutonta, eikä tarjouspyynnön lähettäminen velvoita ottamaan tarjousta vastaan.

Käyttämällä palvelua vahvistat lukeneesi käyttöehdot ja alla olevan tietosuojaselosteen ja hyväksyt niiden sisällön.

3. Tarjouspyyntöjen käsittely

Välitämme asiakkaan lähettämän tarjouspyyntölomakkeen välittömästi kyseistä palvelua tarjoaville yhteistyökumppaneillemme. Tämän jälkeen tapahtuva yhteydenpito on yhteistyökumppaniemme vastuulla.

Yhteistyökumppanimme toimittavat tarjouksen haluamallaan tavalla. Asiakas vastaa siitä, että hakemuksessa annetut tiedot pitävät paikkansa.

Kun tarjous on hyväksytty, muodostuu asiakassuhde suoraan asiakkaan ja yhteistyökumppanimme välille. Tarjousten sisältö riippuu yhteistyökumppanista ja jää näiden ehtojen ulkopuolelle.

4. Vastuun rajoitus

Kotietu ei vastaa mistään asiakkaan ja yhteistyökumppanin välisestä sopimuksesta koituvista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Selvennyksenä, että tämä koskee kaikkea työn laatuun, aikataulun pettämiseen, työn hinnoitteluun ja muihin vastaaviin seikkoihin liittyvää vahinkoa. Reklamaatio osoitetaan aina urakan toteuttaneen yhteistyökumppanin tai hänen käyttämänsä aliurakoitsijan suuntaan.

Kotietu ei vastaa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka johtuvat asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista tai muista väärinkäytöksistä.

Kotietu ei ole osallisena yhteistyökumppaneiden asiakkaalle antamien tarjousten laatimisessa, eikä voi vaikuttaa millään tavalla niiden sisältöön.

Kotietu ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka johtuvat odottamattomista tapahtumista, kuten lainsäädännön muutoksista, lakosta, sodasta tai muista vastaavista erityisluontoisista seikoista.

Kotietu ei vastaa sivustolla olevan sisällön oikeellisuudesta. Sivuston tekstit saattavat sisältää asiavirheitä tai muita puutteita.

Kotietu varaa oikeuden tehdä muutoksia sivuston sisältöön ja käyttöehtoihin koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Kotietu.fi-palvelussa voi ilmetä katkoksia ja me varaamme oikeuden lopettaa palvelun tarjoamisen koska tahansa. Kotietu ei vastaa mistään näistä seikoista aiheutuneista vahingoista.

Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Kotietu Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.2.2021. Viimeisin muutos 18.2.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Kotietu Oy
Turtolankatu 2 B 26
33710 Tampere
asiakaspalvelu@kotietu.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jussi Sannikka
asiakaspalvelu@kotietu.fi

3. Rekisterin nimi

Kotiedun asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä markkinointi. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon

5. Rekisterin tietosisältö

Sivuston käyttäjistä tallennetaan rekisteriin mm. seuraavia tietoja

  • etu- ja sukunimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • urakkaan liittyvät lisätiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakkaan henkilötietoja, perusteltuja käyttötarkoituksia varten, voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee rekisterin tietosisältö (kohta 5.) voida luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tiedot luovutetaan asiakkaan suostumuksesta.

Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja lisäksi sellaisille yrityksille, joita rekisterinpitäjä käyttää sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointiin. Kyseisillä yrityksillä ei ole lupaa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjoamiensa palvelujen tuottamiseen.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille siinä tapauksessa, että laki, rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii.

Mahdollisessa omistajanvaihdostilanteessa tiedot voidaan luovuttaa uudelle omistajalle.

Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa. Tällöin kyse ei ole henkilötiedoista.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jotta palvelu voidaan toteuttaa, tulee rekisterin tietosisältö (kohta 5.) voida luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. sivuston palvelintilasta vastaava yritys ja erilaiset markkinointiohjelmistoyritykset, jotka sijaitsevat EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästetietoja käytetään parantamaan käyttäjäkokemusta, arvioimaan verkkosivuston käyttöä ja kohdentamaan markkinointia. Evästeiden tietoa ei voi yhdistää käyttäjän identiteettiin. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä esimerkiksi sivuston käytön analysoimisessa ja arvioimisessa sekä markkinointitarkoituksia varten. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Kotiedun ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Sivuston käyttäjä voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan rekisterinpitäjän palvelusta, tulevat estetyiksi. Jos kaikki evästeet on estetty, rekisterinpitäjän palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.